Avukatlık, Arabuluculuk , Danışmanlık

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

İŞ HUKUKU

image33

İş hukuku işçi ücretlerini, çalışma şartlarını, işveren – işçi ilişkilerini kapsayan, bu alandaki konuları araştıran bir hukuk dalıdır. En önemli işlevi, işçi ile işveren arasındaki ilişkileri düzenlemesidir. İş hukukunun konusu sadece hizmet akdinden doğan ve tabi hizmet yükümlülüğü içindeki insan ilişkileridir.  Ücret, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, yıllık izin ücreti, hafta tatili ücreti, agi, ilave tediye alacakları, işe iade, iş kazasından kaynaklı işgöremezlik, destekten yoksun kalma tazminatı, manevi tazminat gibi her türlü işçi işveren uyuşmazlıkları bu kapsamdadır.

TAZMİNAT HUKUKU

image34

 Tazminat, hukuka aykırı bir eylem sonucunda meydana gelen maddi veya manevi zarara karşılık olarak ödenen bedel, zarar ödencesidir. Tazminat zararların giderilmesini amacıyla sorumlu tarafından zarar görene ödenen veya mahkeme tarafından ödenmesine karar verilen parasal veya bir değer veya edimdir.  Haksız fiilden ya da herhangi bir nedenden kaynaklı maddi tazminat ve manevi tazminat, trafik kazasından ya da iş kazasından kaynaklı işgöremezlik/maluliyet tazminatı, destekten yoksun kalma tazminatı, sigorta şirketine karşı açılan  hayat sigortasının tahsili amaçlı davalar bu kapsamdadır.

Sizinle ilgili görüş ve referansları paylaşın

image35

Müşterileriniz sizi sosyal medyada övüyor mu? Potansiyel müşterileri sadık müşterilere dönüştürmek için müşterilerinizin harika deneyimlerini paylaşın.

Güncel olarak sunduğunuz fırsatları duyurun

image36

Bir tatil indirimi veya haftalık özel bir indirim mi sunuyorsunuz? Müşterilerinizi bu muhteşem fırsatla heyecanlandırmak için burada duyurun.

Önemli haberleri paylaşın

image37

Yeni bir yer mi açtınız; mağazanızı yeniden mi tasarladınız veya yeni bir ürün ya da hizmet mi eklediniz? Bu haberi kendinize saklamayın; paylaşın, duymayan kalmasın.

SSS’leri görüntüleyin

image38

Müşterilerin soruları varsa, bizim de yanıtlarınız var. En sık sorulan soruları ekleyin; böylece herkes kazançlı olsun.